Endret: 22 apr 2020     Opprettet: 10 feb 2020

Viktig om ny plattform for kommunikasjon!

Tøyenparken har gått over til Vibbo som hovedkanal for kommunikasjon med beboere.

Vibbo er en ny digital tjeneste som gjør det enkelt for styre og beboere å kommunisere med hverandre i boligselskaper som er forvaltet av OBOS.

På Vibbo vil du finne praktisk informasjon og motta viktige beskjeder fra styret. Du finner også oversikt over kontaktpersoner, samt informasjon om egen bolig og felleskostnader.

OBOS jobber med videreutvikling av Vibbo funksjonen og etterhvert kan dette bli en plattform for å sende ut nabovarsel, bestille håndverker, se hva som skjer i nabolaget, eller til og med låse opp døra til boligen din.

Styret har allerede tatt i bruk Vibbo. All praktisk informasjon på våre nåværende nettsidene er overført til Vibbo, og vi vil i løpet avkort tid avvikle denne nettsiden. 

Slik gjør du for å få tilgang til Vibbo:

Gå til:
https://vibbo.no/toyenparken-boligselskap

Dette er Tøyenparken Boligselskap sin introportal med generell informasjon om aksjeselskapet.

Logg inn med mobilnummeret du har registrert hos OBOS. Du får da tilgang til din side på Vibbo med nyheter fra styret, praktisk informasjon, samt informasjon om egen bolig.

Styret vil varsle beboere pr e-post eller sms når det legges ut særskilt viktig informasjon. Det er derfor viktig at du har registrert telefonnummeret ditt hos OBOS. Har du ikke registrert deg ennå, ta kontakt med forretningsfører Elin Fagerli hos OBOS på e-post: elin.fagerli@obos.no eller telefon: 22 98 89 71.

NB! Dersom du ikke har anledning til å benytte digital kommunikasjon, ta kontakt med forretningsfører Elin Fagerli. Vi ønsker at flest mulig skal kommunisere digitalt, men vil sende informasjon per brev til de som har behov for dette.