Boligselskapet har seks fellesvaskerier:

Monrads gate 1 A - E:      Kjeller i Monrads gate 1B
Monrads gate 3 A - D:      Kjeller i Monrads gate 3C
Ringgata 2 A - C:              Kjeller i Ringgata 2C
Ringgata 2 D - E:              Kjeller i Ringgata 2C
Ringgata 4 A - C:              Kjeller i Ringgata 4A
Ringgata 4 D - E:              Kjeller i Ringgata 4E

Vaskeriet kan beyttes mellom mandag til fredag 08-22 og lørdag fra 10-18.  Vaskeriene har egne tørketromler og i gårdsrommet er det tørkebåser som kan benyttes innenfor de tidsrammer som gjelder ifølge husordensreglene. Klær som blir liggende i vaskeriene i mer enn en uke, vil blir fjernet av vaktmester.

Beboerne kan reservere tid og dato på vaskeriets tavle. Det er ikke tillatt å reservere vaskeritid mer enn 14 dager frem i tid, og låsene kan ikke henge mer enn én uke etter vasking. Vaktmester fjerner fortløpende hengelåser som er hengt opp eller blir hengende utenfor tillatt tidsrom.

Lokalene må rengjøres etter at man har benyttet vaskeriene. Ved feil bruk av vaskemaskinene (vask av filleryer, vask av bh'er uten særskilt pose slik at spiler løsner, bleking med klor som ødelegger gummislangene) oppstår det driftsstans og betydelig slitasje på maskinparken. Aksjonærene bes vise omtanke slik at reparasjonskostnadene kan holdes på et lavt nivå.

Bruk av vaskeriene og tørkerommene skjer på eget ansvar.