Fyringsanlegget som distribuerer vame til radiatorene i leilighetene skrus normalt på i september og av igjen i april/mai, avhengig av utetemperatur. Den første tiden etter igangsetting kan man oppleve kortere stans på grunn av behov for testing/utbedring på anlegget.

Ved manglende varme: Dersom de vertikale rørene er kalde har felles varmesystem stanset opp. Gi beskjed til vaktmester via sentralbord innenfor arbeidstid eller send e-post til styret. Utbedring av slike problemer iverksettes så fort som mulig innenfor ordinær arbeidstid.

Dersom de vertikale rørene er varme distribueres det varme via fyringsanlegget til din leilighet. Problemet vil da ligge lokalt i din leilighet og det typiske vil være luft i radiatorene hvor radiatorene kjennes ut som de er delvis varme/delvis kalde.

MERK! Feil utførelse av lufting av radiator er den største årsaken til vannskader. Hvis du ikke er helt sikker på hvordan dette utføres må du bestille rørlegger og evt be dem gi deg nødvendig opplæring – husk at forsikringsselskapet kan holde deg ansvarlig hvis du gjør feil!

Ved akutte problemer som lekkasjer el, er det viktig at beboer kontakter rørlegger direkte!

Varme på bad er et separat system, men også vannbårent. Varmen tilføres av varmepumper på loft, samt varmegjenvining fra kanaler på kjøkken og bad. Adskilt systemer for varme mellom fyrhus og bad gir bedre driftssikkerhet. Ved manglende varme på bad, vennligst kontakt styret på e-post.