Boligselskapet har avtale med Bomiljøvakt Nokas som går daglige runder både innvendig og utvendig i fellesarealene.

Avtalen omfatter også tilkalling ved behov og beboere kan selv ta kontakt ved sikkerhetsmessige uregelmessigheter, uvedkommende, bråk og lignende.

Vakttelefon 915 02580 (døgnbemannet). Tast 1 for utlåst alarm for å komme videre til vaktsentral.

Beboere må selv vurdere når det er hensiktsmessig å heller tilkalle politiet eller andre aktuelle etater.