Boligselskapet har løpende avtale med firmaet Vaktmester Andersen.

Vaktmester ivaretar daglig drift og mindre vedlikehold i boligselskapet som serviceoppgaver i fyrhus, rydding av kjellere og loft, vaskerier, søppelrydding osv.

Vaktmesters ansvar omfatter fellesarealer inne og ute. Beskjeder om defekte lyspærer eller andre problemer i fellesarealer kan meldes Vaktmester Andersen på telefon 22 38 92 92.

Hovedregel er at vaktmester ikke skal følge opp eller undersøke forhold inne i leiligheter for selskapets regning. I egen leilighet er beboere selv ansvarlig for å kartlegge evt problemer og sørge for å få utført vedlikehold av godkjente fagfolk.