Boligselskapet har avtale med GET for TV tjenester. Avgift for basis TV-tilbud dekkes av fellesutgiftene. Den enkelte aksjonær har mulighet til å kjøpe flere kanaler, digital tv, internett og telefoni ved direkte henvendelse til GET. Alle forespørsler om kvalitet på bilder, kanaltilbud rettes til GET direkte.

http://www.get.no

GET kundesenter: 02 123

Styret gjør oppmerksom på at dekoder og modem tilhører GET og skal følge den enkelte leilighet ved salg.

Boligselskapet har inngått avtale med Homebase og Homenet for levering av nettilknytning via fibernett til alle beboere som ønsker dette. Det er opp til hver enkelt beboer å besørge installasjon inn i leiligheten og å tegne eventuelt abonnement. Homebase tilbyr tjenestene internett, digital TV og telefoni via fibernettet.

http://www.homebase.no

Tlf Homebase kundesenter: 815 69 223