Det er egne sykkelrom tilknyttet alle oppganger, bortsett fra i Monradsgate 1 da sykkelrommet her er innlemmet i fyrrommet i hagen. Utendørs er det også montert flere sykkelstativer.

Trappeoppgangene er viktige rømningsveier og det er derfor ikke tillatt å oppbevare sykler, barnevogner eller andre gjenstander her. Dette er også viktig av hensyn til andre beboeres fremkommelighet og trivsel, samt trappevask. Sykler og barnevogner som plasseres i trappeoppganger og kjellergangene vil bli fjernet av vaktmester.

Sykkelrommene skal kun benyttes til oppbevaring av sykler, barnevogner og lignende. Lagring av andre gjenstander er ikke tillatt.