Selskapet har tre utendørs søppelhus i hagen og alt avfall skal bæres ut. Beboerne benytter følgende depoter:

Monradsgate 1 A - E:       Søppelhus ved Monradsgt 1A
Monradsgate 3 A - D:       Søppelhus ved Monradsgt 3D
Ringgata  2 A - E:             Søppelhus ved Ringgt 2A
Ringgata 4 A - E:              Søppelhus ved Ringgt 2A og ved Monradsgt 3D

De gamle søppelsjaktene skal være plombert og det er ikke tillatt å benytte disse. Det er heller ikke tillatt å sette søppelposer utenfor egen entredør i oppgangen, selv for kortere perioder.

Selskapet leier inn søppelcontainer på fastsatte datoer i løpet av året for avfall utover husholdningsavfall. Det vil bli hengt opp en egen oversikt i oppganger som viser dato for container.

Rester etter oppussing og større gjenstander som bildekk, hvitevarer og elektronikk er ikke tillatt å kaste i søppelhusene eller i containeren og beboerne må selv sørge for å få kjørt dette til gjenbruksstasjon. Tøyenparken faktureres for gjenstander som er kastet feil og vi ber derfor alle om å være oppmerksom på dette.

Tøyenparken oppfordrer til kildesortering. Poser til kildesortering kan hentes gratis hos en rekke dagligvarebutikker i nærheten. Papiravfall kastes i egne beholdere i søppelhusene. Det står returpunkt for glass og metallemballasje like utenfor Ringgata 2A. Lyspærer, lysrør, batterier og lignende tas i mot i nærliggende dagligvarebutikker og bensinstasjon.

Nærmeste gjenbruksstasjon er Sofienbergparken minigjenbruksstasjon i Helgesensgate 56-58. Mindre mengder avfall kan leveres på Kampen nærmiljøstasjon som også tar i mot ombruksartikler (dvs mindre artikler som kan brukes om igjen). Bygningsavfall etter oppusinng og lignende skal leveres på gjenbruksstasjoner på Haraldrud og Grønmo. Les mer om avfallshåndtering på Renovasjonsetatens nettsider.