Det har vært registrert tilfeller av kakerlakker, rotter og andre skadedyr på eiendommen. For å forhindre skade på bygningsmassen eller eiendommen er det derfor veldig viktig at man ved slike tilfeller gir beskjed til vaktmester eller styret med en gang. På denne måten forhindrer man spredning og minsker skadeomfanget betraktelig.

Mating av duer er ikke tillatt på boligselskapets eiendom. Det er heller ikke tillatt å oppbevare mat i kjeller- og loftsboder eller i fellesarealene.