Rørleggerfimaet NM-Rør er selskapets faste rørleggerfirma for oppdrag i fellesinstallasjoner, samt døgnvakt ved behov. Det er kun styret som kan bestille tjenester som skal faktureres selskapet.

Beboere har anledning til å bestille tjenester fra NM-Rør til oppdrag i egen leilighet og for egen regning. Styret anbefaler NM-Rør til problemer tilknyttet radiatorer.

Ved akutte problemer som lekkasjer el, er det svært viktig at beboer kontakter rørlegger så fort som mulig for å begrense skade i egen og andres leilighet. Informer deretter styret.

NM- Rør døgnservice: 46 76 30 30http://www.nmror.no/

Dersom årsaken til lekkasjen viser seg å skyldes problemer i fellesinstallasjoner, kan beboer søke regning dekket av selskapet i etterkant.

Ved manglende varme eller andre ikke akutte problemer på bad, vennligst send e-post til styret. Styret samler opp henvendelser for utbedring i puljer.