Til felles ytterdør brukes elektroniske brikker som holdes opp mot kortleser til venstre i dørkarmen for å låses opp. Det er batteriløsning på kortleser i tilfelle strømmen går. Hver brikke har et unikt nummer – blir brikken borte eller stjålet, så meld fra til styret på e-post slik at vi kan stenge brikken ute for tilgang til oppgangen. Numrene på brikkene står med liten hvit skrift på baksiden – skriv dem ned, eventuelt så kan du opplyse numrene på de brikkene du fremdeles har igjen og så har styret oversikt over hvilken brikke som er borte.

Til utvendig kjellerdører, vaskeri, søppelrom og sykkelrom, benyttes en systemnøkkel tilknyttet oppgang. For innvendige dører til kjeller og loft, kan man benytte både elektroniske brikker og systemnøkkel.

Hver aksjeeier har fått utlevert tre elektroniske brikker og tre nye systemnøkler. Aksjeeier kan bestille flere dersom det er ønskelig eller dersom man har mistet de man fikk utdelt.

Nye elektroniske brikker (250 NOK pr stk) kan bestilles og betales med betalingsløsningen Via OBOS for Tøyenparken Boligselskap ved hjelp av Vipps eller kort. 

Nye systemnøkler bestilles ved å ta direkte kontakt med selskapets forvaltningskonsulent i OBOS.

Beboer er selv ansvarlig for låser og nøkler til egen leilighetsdør. Beboer er også ansvarlig for nøkler til egen postkasse og sikringsskap, samt boder i kjeller og loft. Det er beboers ansvar å ha ett ekstra sett av disse nøklene og få disse fllt hos låssmed dersom man trenger nye.