Boder eies ikke av den enkelte aksjeeier, men er en del av felleskapet i form av fellesarealer der den enkelte har disponeringsrett til bestemte boder.

I utgangspunktet skal hver leilighet disponere to boder hver. Noen har én bod på loft og én i kjeller, mens andre har to boder på henholdsvis loft eller kjeller. Bodene skal være merket tydelig med leilighetens H-nummer.

Boder som ikke tilhører bestemt aksjeeier vil bli tømt slik at de som evenutelt mangler bod kan få tildelt.