Det er ikke tillatt med husdyrhold i Tøyenparken.

I spesielle tilfeller kan man imidlertid søke styret om lov til hundehold. En søknad bør inneholde begrunnelse for årsaken til hundeholdet.