Boligselskapet har lagt ned betydelige verdier i hageanlegget og det satses på fellesarealene som grønn lunge for å skape et attraktivt bomiljø for aksjeeiere. Benker og bord plasseres ut i sommerhalvåret og det er tillatt med grilling på eget stenlagt område. Vi ønsker at alle beboere skal få nytte av hageanlegget, men oppfordrer også til å ta hensyn ved bruk. Begrens støy ved kveldstid, ikke grill på plenen, og kast søppel i søppelhusene. Varme griller bør ikke hensettes ubevoktet av hensyn til barn og brannfare. Det er førstemann til mølla som gjelder og man kan ikke reservere plass på bord og benker i hagen.

Boligselskapet har avtale med profesjonelt gartnerselskap om plenklipping, beskjæring og utskiftning av flerårige vekster.

Styret i boligselskapet arrangerer hvert år sommerfest i hagen for alle aksjeeiere i Tøyenparken. Festen finner sted i august og er et populært arrangement for både store og små. Selskapet står for velkomstdrink og mat. Beboere oppfordres til å ta med seg kake til dessert. Dato for årets fest blir publisert i oppgangene og på nettsidene.

Historie:

I utformingen av hagen ble det lagt vekt på å beholde bjerketrærne og skjerme gårdsrommet mot trafikken i Hagegata. Hageanlegget ble anlagt i sin nåværende form i 1992, og vant pris for beste hageanlegg i Oslo i 1993. Landskapsarkitektfirmaet Bjørbekk og Lindheim har tegnet hagen, og disse benyttes som konsulent ved større utomhustiltak også i dag.