Bruksoverlating kan bare skje etter at eier selv har bodd i leiligheten i minimum ett av de to siste årene, og da bare for en periode på totalt tre år til sammen. All fremleie må godkjennes av styret. 

For å søke om fremleie sender du en epost til vår forvaltningskonsulent hos Obos. Deretter vil styret behandle saken. Du finner kontaktinformasjon til forvaltningskonsulenten på våre nettsider.