BRANNINSTRUKS for Tøyenparken boligselskap!

Ved evakuering i forbindelse med brann eller lignende er oppmøtested på parkeringsplassen på baksiden av Munch-museet. Berørte oppganger må møte her slik at man får oversikt over hvilke leiligheter/personer som er evakuert.

I forbindelse med rør- og baderomsrehabilitering i 2013, ble det installert brannslange på kjøkkenet i alle leiligheter. Høsten 2014 fikk også alle enheter nye røykvarslere med forventet levetid på ti år. Utstyret skal følge med leiligheten ved salg. Aksjeeier/beboer er ansvarlig for at utstyret er til stede og fungerer.  Dersom noen har behov for assistanse ved installering av røykvarsler eller skifte av batteri, bes styret om å bli gjort oppmerksom på dette. Dersom røykvarsler slutter å virke innen garantien på 10 år, kan beboer gå til innkjøp av ny og søke kostnad dekket av selskapet.

Beboere som har behov for assistanse ved en eventuell evakuering, bes gjøre styret oppmerksom på dette.

Flere av leilighetene er utsyrt med brannbalkong som kan benyttes hvis annen rømningsvei er sperret. Trappeoppgangene er rømningsvei, og det er derfor viktig at det ikke hensettes gjenstander der. Dette gjelder også baktrappen i Ringgata 2E.