Endret: 6 jun 2018     Opprettet: 25 jan 2018

Baderom

Boligselskapet gjennomførte i 2013 en omfattende rehabilitering av samtlige baderom i boligselskapet samtidig med utskiftning av røropplegg for vann og avløp.

I den forbindelse utarbeidet entreprenør (AF-gruppen) og styret en bruksanvisning med viktig informasjon om blant annet rensing av sluk, stoppekraner, el-installasjoner, brannslanger og ventilasjon. Alle beboere bør lese gjennom brosjyren for å unngå feilbruk og skader. Last ned bruksanvisningen her (pdf).

Kloakklukt fra sluk på bad skyldes i hovedsak at sluket ikke er satt ordentlig på plass etter at man har renset sluket.  

I tillegg kan du laste ned våtromsertifikat som er en bekreftelse på at de nye baderommene tilfredsstiller kravene i Byggbransjen Våtromsnorm: våtromsertifikat for baderom, og erklæring om at planlegging / utførelse av elektriske installasjoner er i samsvar med sikkerhetskravene i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL): Samsvarserklæringen (pdf)

For reklamasjon og oppfølging etter baderomsrehabilitering, kontakt Arild Kristiseter i Multiconsult på e-post: arild.kristiseter@multiconsult.no