Styrets oppgave er å sørge for at eiendommen og bygningene vedlikeholdes på forsvarlig måte. Det er styret som har ansvar for å iverksette vedlikehold og som bestemmer når og hvordan ulike tiltak skal gjennomføres.

Styret har en foreløpig arbeidsplan som inkluderer vurdering av følgende:

  • Skifte og etablering av ny belysning utendørs, samt muligens grave opp/feilsøke på deler av belysning utenfor Ringgata 2 og Monrads gate 1.
  • Tilstandskontroll balkonger. Generell kontroll - foreløpig ingen indikasjoner på spesielle problemer, men balkongene er ca. 25 år gamle.
  • Utbedring av bygg/installasjon på gårdsveien i Monrads gate 1 (sykkelrom og rom for strøminstallasjoner). Det er påvist vanninnsig og det må graves opp samt dreneres på nytt. I denne forbindelse må syrinfeltet over rom for strøminstallasjoner dessverre fjernes.
  • Maling av utvendig treverk (oppmaling samt maling av nye dører på sykkel- og tørkeboder ol).
  • Oppmaling av smijerndetaljer.

Det er ikke planlagt økning av fellesutgiftene i 2019 som følge av planlagt vedlikehold.