Selskapets forvaltningskonsulent er Elin Fagerli

E-post: elin.fagerli@obos.no

Telefonnummer: 22988971