Boligselskapet er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 79519925.
Dersom selskapets forsikring skal benyttes, må beboer straks melde skade til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22 86 55 00 eller faks 22 86 57 04 eller på e-post forsikring@obos.no

Den enkelte aksjeeier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Dersom skader oppstår eller er i ferd med å oppstå, må beboerne snarest kontakte aktuelle fagmenn slik at skadeomfanget blir minst mulig. Deretter kontaktes forretningsfører som formidler kontakt med takstmann for taksering av skaden og avklarer ansvarsforhold, samt koordinerer kontakt med forsikringsselskapet.

Hvilke skader som dekkes under hvilke betingelser framgår av forsikringspolisen. Vanligst er vannskader som oppstår i forbindelse med dusj-/vannsøl på gulv i baderom og vannutstrømning fra vaskemaskin. Enkelte vannskader oppstår dessuten i forbindelse med røropplegget på kjøkken og bad/WC. Den enkelte aksjonær er personlig ansvarlig for lekkasjer som oppstår på grunn av ikke-fagmessige utbedringer av kjøkken og baderom. I de senere år er det blitt stadig mer vanlig å installere oppvaskmaskin eller vaskemaskin på kjøkken, hvor det ikke er sluk. Dette kan gårdeier kun akseptere dersom arbeidet er forskriftsmessig utført i henhold til gjeldende regler. Ved skader i naboleilighet vil selskapet søke regress hos synderen.

Forsikringsordningen dekker i alminnelighet skadeomfanget minus egenandelen. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle i hvilken grad beboeren selv må dekke egenandelen.