Boligselskapet ønsker å holde høy standard for egne eiere. Dette sikrer et godt bomiljø og gjør eiendommen mer attraktiv når aksjeeier ønsker å selge.

Husleien/fellesutgifter består i all hovedsak av nedbetaling av felles lån, offentlige avgifter, varmtvann og fyring, TV og internett, forretningsførsel, forsikringer, drift av fellesarealer samt eksterne tjenestekjøp til drift (vaktmester, bomiljøvakt, trappevask, gartnerarbeid mv). I tillegg går fellesutgiftene til dekning av løpende vedlikehold og utskiftning/oppgradering på alle arealer og installasjoner som selskapet er ansvarlig for.

Spørsmål angående husleie, eller betaling av denne, rettes til foretningsfører. Det er forretningsfører som fører kontroll med at den enkelte aksjonær betaler husleien til rett tid og purrer i de tilfeller betalingen er forsinket. Husleieinnbetalingen er selskapets eneste inntekt. Det er dermed viktig at innbetalingen av husleie skjer punktlig.

Fellesutgiftene ble sist endret i 2013.