I A/S Tøyenparken Boligselskap er det 75 stk 1-romsleiligheter, 160 stk 2-romsleiligheter og 12 stk 3-romsleiligheter.

I Ringgata består blokken overveiende av oppganger på 5 etasjer, samt kjeller og loft. Unntaket er i oppgang 2E hvor det er 6 etasjer. I Monradsgate er oppgangene på 4 etasjer. Opprinnelig var det 6 butikklokaler i boligselskapet med baker, kolonialbutikk, fiskebutikk, melkebutikk, glassmagasin og en tobakksbutikk. I dag er disse lokalene slått sammen til 2 enheter som eies av selskapet og leies ut til næringsformål.

Historie:

A/S Tøyenparken Boligselskap ble stiftet 19. april 1939. Det ble utstedt 253 aksjer pålydende 200,- kr, ialt en aksjekapital på 50.600,-. Byggene ble ferdigstilt ved årsskiftet 1939/40. Byggherre var Thor Furuholmen. Bygningene, med bærende konstruksjoner i betong og yttervegger i teglstein, har en solid utførelse med monumentalt preg. Overtakelsessummen var 3.775.100,- kroner inklusive aksjekapitalen.

Aksjonærer i selskapet overtok en andel av panteobligasjon på tilsammen 560.000,- kroner. Herav skulle 25% innbetales når kontrakten ble underskrevet, 25% når grunnmuren var ferdig, 25% når huset var under tak og vinduer innsatt og de siste 25% når andelsbevisene ble utstedt og leilighetene var ferdige til innflytting. De første beboerne flyttet inn fra 1940. Det kan nevnes at for en 2-roms leilighet med balkong var opprinnelig obligasjonsinnskudd 2.500,- kroner med en husleie på 1.248,- kroner pr år. Boligselskapets totale utgifter til oppvarming i 1941 var 20.700,- kroner.

Forretningsfører var fra starten sakførerne Fjalestad og Flydahl. Fra 1983 og frem til 2002 var forretningsfører for A/S Tøyenparken Boligselskap Center Eiendom Oslo AS. I dag er det OBOS Eiendomsforbaltning AS som er forretningsfører for boligselskapet.