Nytt spisested åpner i Tøyenparken AS

Styret er glade for å informere om at vi har inngått avtale med selskapet Pillefyken AS om drift i kafélokalet i Monradsgt 1 A.

De nye driverne, Sverre Bøyum og Susanne Låstad, er erfarne i restaurantbransjen og ønsker å være et langvarig og positivt tilskudd til nærmiljøet vårt. De to sto tidligere bak restauranten Pjoltergeist i Oslo Sentrum og har erfaring med å drive restaurant også i bygg hvor det er boliger. Dette var viktig for styret i utvelgelsen av nye leietakere.

«Etter lang tids leting er vi veldig glade for å ha funnet ett så fint, lyst lokale i trivelige omgivelser. Vi gleder oss til å flytte inn på Tøyen, og håper å skape ett hyggelig sted for naboer, lokale og tilreisende til området», sier Susanne Låstad.

Stedet skal primært være et dag-/tidlig kveldssted med enkel matservering og gode viner. Stedet har i henhold til vedtak som ble satt på ordinær generalforsamling i 2019 anledning til å ha åpent til klokken 21. Styret har gitt tillatelse til at det ved spesielle anledninger og etter avtale med styret, vil kunne være mulig å ha åpent til 23 et berenset antall kvelder.

Offisiell overtakelse av lokalet fant sted mandag 2. desember 2019. De neste månedene vil styret og ny leietager foreta en oppgraderinger av lokalene. Det skal blant annet installeres fettutskiller i kjeller og installeres ventilasjon med utløp på taket. Dette skal så fremt det lar seg gjøre gjennomføres på dagtid. Planlagt ferdigstillelse av dette arbeidet er i utgangen av februar.

Åpning av stedet vil finne sted i løpet av våren 2020. Da får vi også vite hva det nye stedet skal hete.

Vi ønsker Pillefyken AS velkommen til Tøyenparken!