Styret godkjenner, på grunnlag av vedtak i generalforsamlingen, ikke ombygninger av leilighetene (særlig flytting av kjøkken), grunnet økt støy og risiko ved å gjøre inngripen i bygningsmassen. Alle slike ombygninger må derfor sees på som ulovlige, og den til som til enhver tid står som eier av hver leilighet som står ansvarlig for eventuelle tilbakeføringer som styret kan kreve.

Arbeider som er utført uten nødvendig godkjennelse eller som ikke oppfyller byggtekniske forskrifter kan kreves tilbakestilt.