Fra 2010 skal energiattest inngå i markedsføringen av boliger med bruksareal over 50 kvadratmeter som skal selges eller leies ut. Det er aksjeeiers ansvar å sørge for energiattest. Dette gjør du selv på nettet. Opplysninger om regelverk og innlogging for registrering av opplysninger i Altinn finnes på: http://www.energimerking.no.

Vi anbefaler at du benytter enkel registrering (ikke avansert). Du finner nyttig informasjon nedenfor samt i selskapets årsberetninger.

Boligen må først identifiseres i systemet. Identifikasjon skjer ved bruk av gårds- og bruksnummer på eiendommen.

Du skal bruke:

Ringgata 2A til og med E har Gnr. 229, Bnr. 105
Ringgata 4A til og med E har Gnr. 229, Bnr. 85
Monrads gate 1A til og med E har Gnr. 229, Bnr. 229, Bnr. 84
Monrads gate 3A til og med D har Gnr. 229, Bnr. 107.

Nødvendig informasjon for enkel registrering er: boligens areal, byggeår og oppvarmingssystem.

Areal: Dette finner du i takst, kjøpekontrakt, prospekt el for leiligheten.
Byggeår: Ringgata sto ferdig i 1938 og Monrads gate i 1939.
Oppvarming: Fjernvarme, Varmepumpe (omgivelsesvarme) 
Varmepumpe: luft fra ventilasjonsanlegg
Ventilasjon: mekanisk avtrekk

Energimerkingen fylles ut trinn for trinn. Du kan når som helst lagre og fylle ut resten senere.

Når registreringen er fullført får du energiattest med energimerket. Attesten lagres på nettet og kan hentes opp dersom det senere skal gjøres endringer.