Velkommen til Ordinær Generalforsamling!

Ordinær generalforsamlingen for Tøyenparken Boligselskap AS finner i år sted:

Tid: 23. april 2020 kl 18-00-20.00.

Sted: Skatten, Tøyen Torg (Hagegata 22-24)

Generalforsamlingen er en møteplass mellom styret og beboere og beboere imellom.

På generalforsamlingen orienterer styret om selskapets drift, vedlikehold og fremtidige planer. Generalforsamlingen behandler også innkommende forslag fra beboere og velger nytt styre og valgkomité for neste styreperiode.

Innkalling og årsrapport bliri sendt ut i forkant av generalforsamlingen. Husk å ta med innkallingen som blir sendt i posten og ferdig utfylt registreringskupong. Hver aksjeeier har én stemme.

Vel møtt!