Aktuell informasjon fra styret til beboere

Aktuell informasjon fra styret blir med jevne mellomrom distribuert til beboere via rundskriv. Rundskrivene er også tilgjengelige her:

Rundskriv februar 2018

Rundskriv september 2017

Rundskriv august 2017

Rundskriv: Nye postkasser og vedlikehold juli 2017

Rundskriv: Informasjon om nye dører og nytt låssystem juni 2017

Rundskriv april 2017